Alla inlägg av Styrelse Norrö Tomtförening

Extrastämma 19/11 kl 18.30 utbyggnad brygga

Styrelsen kallar till extrastämma angående utbyggnad av bryggan i Söderviken. Torsdagen den 19/11 kl 18.30 i Farsta Gård – sal Rättaren. Det går att rösta via fullmakt. Följande regler gäller (ur stadgarna):

Vid föreningsmöte ges varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen en röst. Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som själv är medlem i föreningen, eller genom familjemedlem. Ombud ska före sammanträdets början anmäla sitt röstinnehav och visa vederbörlig fullmakt för ordförande. Ej må någon rösta, på grund av fullmakt, för mer än en frånvarande medlem.

Välkommen önskar styrelsen

Grovsopor och höströjning 2015

Nu är det dags! Den obligatoriska höströjningen sker den:

 •  lörd 5 september, samling kl. 13.00 vid dansbanan
 • alternativt lörd 12 september, samling kl. 13.00 vid dansbanan

Grovsophämtning är den:

 •  lörd 5 september kl. 8.00-10.00 (obs tiden), vid ångbåtsbryggan
 • Traktorn kör runt och hämtar grovsopor, det är du själv som ansvarar för lastning och lossning av traktorn.

Efter röjningen samlas vi vid grillen.

Väl mött!!

Midsommar 2015

Midsommar på Norrö 2015

Programmet:

 • 09.30 Traktorn hämtar barn till ängen. Färden startar vid Rånögränsen, via ångbåtsbryggan för att sluta vid ängen.
 • 10.00 Vi hjälps åt att klä midsommarstången (ta gärna med blommor)
 • 14.30 Tillsammans reser vi midsommarstången. Därefter lekar och dans
  •   Fiskdamm, saft och tilltugg till alla barn.
  •    Vuxenfika och pengar till lotterier rekommenderas
 • 15.00 Anmälan till varpatävling 
 • 20.30  Dansen startar på dansbanan, pilkastningen öppnar.
 • 22.00 Dragning lotterier samt prisutdelning varpatävling
 • 23.00 Pilkastningen avslutas med prisutdelning
 • 01.00 Dansen avslutas?

 Välkomna!

Grus och Sand

Hej !

Vi ger nu möjlighet för medlemmar i Norrö Tomtföreninng och Södra Norrö Tomtförening att köpa ytterligare grus och sand av det lager som finns vid Ångbåtsbryggan.

Köp kan ske av alla tre fraktioner som finns tillgängliga och enhetspriset är 20:- /murarhink (12-15 liter). Hämtar du på annat sätt så får du själv räkna om så det motsvarar ”murarhinks” måttet.

Lägsta mängd som kan köpas är 5 hinkar.

Önskar du köpa ansvarar du själv för att mäta upp den mängd du tar och därefter direkt betala motsvarande summa till föreningens bankgiro 718-3031 med tydligt angivande av tomtnr.

Samtidigt sänder du ett mail till Eva Jouchims på ”förnamn.efternamn@danskebank.se” som berättar vilken mängd du tagit och vilket belopp som inbetalats.

I första hand skall hämtning ske från de högar som ligger närmast Ångbåtsbryggan – i sista hand de som ligger längre mot Södra Norrö.

All transport sker i egen regi.

Ev frågor sänds till Eva via mail.

Vägunderhåll hösten & vintern 2014 / 2015

Under senhösten och om vädret tillåter även under vintern, kommer entreprenören Blomlöfs från Rånö att utföra en del vägunderhåll på Norrö.
Jobbet kan ses som en fortsättning av påbörjat underhåll (beslutades vid förra årsmötet) och kommer att utföras utifrån en prioriteringslista och även relaterat till vad som kommer att vara genomförbart utifrån väderleksförhållanden o.s.v.
Prioriteringslistan och redovisning av vad som genomförts kommer att presenteras vid nästa årsmöte.

Styrelsen genom Michael Uhman (ordf.)

Gällande sista tömningen av sopstationen på Norrö

Rättelse av information

Tömning av sopor sker vecka 18 – vecka 40

Sista tömningen på Norrö sker fredagen den 10 oktober, vecka 41 Detta är ett undantag från ordinarie tömningsschema.

Sopstationen på Norrö är därmed stängd from helgen vecka 41

Öppnas åter vecka 18,  2015

Var god att respektera detta.

Glöm inte att meddela eventuella gäster som besöker Norrö nu under vinterhalvåret att soppåsen måste tas med till fastlandet.