Alla inlägg av Styrelse Norrö Tomtförening

Norrö Tomtförening – 60 år!

Hallå alla Norrövänner nu är det dags för fest!
27 juli är det jubileumsfest på Norrö vid dansbanan. 
OSA: Anmäl er snarast, senast 12 juli genom att betala in 100 kr per person över 12 år till bankgiro 718-3031, eller Swish till 073-056 33 52.
”Förberedelserna för festen pågår och festkommittén återkommer med fler detaljer, om mat, dryck och musik.
Vi ber alla att titta i sina bildgömmor efter gamla bilder att kopiera för att sätta upp i en gemensam utställning på festen. Har ni något annat ni gärna bidrar med, kontakta festkommitten. (email: norrofestkommitte2019@gmail.com).”

Midsommar 2019

Tomterna 63-81 bjuder in till midsommarfirande på ängen på Norrö
Schema:
10.00 Traktorn hämtar upp barnen för färd mot ängen. Start vid Rånögränsen
10.30 Tillsammans klär vi midsommarstången.
14.30 Midsommarstången reses. Musik och dans med Norrö spelmanslag, lottförsäljning, lekar, fiskdamm och varpatävling. Tag med 10:or och 20:or. Swish finns.
20.00 Dansen på dansbanan börjar.
22.00 Dragning av lotterier och prisutdelning varpa.
22.30 Prisutdelning pilkastning.
01.00 Sista dansen…

Höströjning och grovsopor

Den obligatoriska städdagen går av stapeln lördagen den 9 och/eller den 16 september i år. Samling vid dansbanan kl. 13.00.
Den mobila återvinningsstationen anlöper Norrö brygga den 9 september kl. 8.00-10.00.
Glöm inte att det är du själv som ser till att avfallet kommer till båten. Traktorn kommer att finnas som ett hjälpmedel.
Har du förhinder att närvara vid städdagarna hör av dig omedelbart till Anna Ginell eller Eva Jouchims.

Vårröjning och grovsopor

Lördag den 20:e maj kommer Renskär till Norrö ångbåtsbrygga med möjlighet att lämna grovsopor. Båten är där kl 08-10.

Kl 13 är det samling vid dansbanan för alla som har möjlighet att hjälpa till med vårröjning. Det är lite extra angeläget i år – det finns mycket nerfallna grenar på våra allmänningar som behöver tas om hand.  Mer detaljer när det närmar sig.

 

Midsommar 2016

Midsommar på Norrö 2016

9:30   Traktorn hämtar barn till ängen. Startar vid Rånögränsen, via  ångbåtsbryggan för att avslutas vid ängen.

10:00  Vi hjälps åt att klä midsommarstången (ta gärna med blommor)

14:30 Tillsammans reser vi midsommarstången. Därefter lekar o dans. Barnen bjuds på festis o tilltugg. Vuxna köper lotter (OBS kontanter)

15:00  Anmälan till varpatävling (OBS kontanter)

20:30  Dansen startar på dansbanan, pilkastningen öppnar (OBS kontanter)

22:00  Dragning lotterier samt prisutdelning varpatävling

23:00  Pilkastningen avslutas med prisutdelning

1:00  Dansen avslutas

Grovsopor och vårröjning

Lördag 21:a maj kl 08.00 – 10.00 hämtas grovsopor vid ångbåtsbryggan på Norrö. Föreningen hjälper till med traktor och vagn för transport men du måste själv lasta av och på.

Kl 13 samma dag ses vi för sedvanlig vårröjning. Vi förbereder för sommaren och kanske något annat. Samling vid dansbanan. Alla är välkomna men det är frivillig närvaro.

Styrelsen