Vägunderhåll hösten & vintern 2014 / 2015

Under senhösten och om vädret tillåter även under vintern, kommer entreprenören Blomlöfs från Rånö att utföra en del vägunderhåll på Norrö.
Jobbet kan ses som en fortsättning av påbörjat underhåll (beslutades vid förra årsmötet) och kommer att utföras utifrån en prioriteringslista och även relaterat till vad som kommer att vara genomförbart utifrån väderleksförhållanden o.s.v.
Prioriteringslistan och redovisning av vad som genomförts kommer att presenteras vid nästa årsmöte.

Styrelsen genom Michael Uhman (ordf.)