Motioner till Årsmötet

Årsmötet
Norrö årsmöte är bokad, datumet är den 17 mars 2015 kl. 18.30

Motioner
Vi efterlyser motioner till årsmötet och sista dagen är den 31 januari då vi i styrelsen vill ha möjlighet att förbereda motionerna.

Mejla motionen till någon av oss i styrelsen

Anna Ginell
sekreterare, Norrö tomtförening