Kategoriarkiv: Info från styrelsen

Höströjning och grovsopor

Den obligatoriska städdagen går av stapeln lördagen den 9 och/eller den 16 september i år. Samling vid dansbanan kl. 13.00.
Den mobila återvinningsstationen anlöper Norrö brygga den 9 september kl. 8.00-10.00.
Glöm inte att det är du själv som ser till att avfallet kommer till båten. Traktorn kommer att finnas som ett hjälpmedel.
Har du förhinder att närvara vid städdagarna hör av dig omedelbart till Anna Ginell eller Eva Jouchims.

Vårröjning och grovsopor

Lördag den 20:e maj kommer Renskär till Norrö ångbåtsbrygga med möjlighet att lämna grovsopor. Båten är där kl 08-10.

Kl 13 är det samling vid dansbanan för alla som har möjlighet att hjälpa till med vårröjning. Det är lite extra angeläget i år – det finns mycket nerfallna grenar på våra allmänningar som behöver tas om hand.  Mer detaljer när det närmar sig.

 

Midsommar 2016

Midsommar på Norrö 2016

9:30   Traktorn hämtar barn till ängen. Startar vid Rånögränsen, via  ångbåtsbryggan för att avslutas vid ängen.

10:00  Vi hjälps åt att klä midsommarstången (ta gärna med blommor)

14:30 Tillsammans reser vi midsommarstången. Därefter lekar o dans. Barnen bjuds på festis o tilltugg. Vuxna köper lotter (OBS kontanter)

15:00  Anmälan till varpatävling (OBS kontanter)

20:30  Dansen startar på dansbanan, pilkastningen öppnar (OBS kontanter)

22:00  Dragning lotterier samt prisutdelning varpatävling

23:00  Pilkastningen avslutas med prisutdelning

1:00  Dansen avslutas

Grovsopor och vårröjning

Lördag 21:a maj kl 08.00 – 10.00 hämtas grovsopor vid ångbåtsbryggan på Norrö. Föreningen hjälper till med traktor och vagn för transport men du måste själv lasta av och på.

Kl 13 samma dag ses vi för sedvanlig vårröjning. Vi förbereder för sommaren och kanske något annat. Samling vid dansbanan. Alla är välkomna men det är frivillig närvaro.

Styrelsen

Extrastämma 19/11 kl 18.30 utbyggnad brygga

Styrelsen kallar till extrastämma angående utbyggnad av bryggan i Söderviken. Torsdagen den 19/11 kl 18.30 i Farsta Gård – sal Rättaren. Det går att rösta via fullmakt. Följande regler gäller (ur stadgarna):

Vid föreningsmöte ges varje medlem, som fullgjort sina förpliktelser gentemot föreningen en röst. Frånvarande medlems rösträtt får utövas genom befullmäktigat ombud, som själv är medlem i föreningen, eller genom familjemedlem. Ombud ska före sammanträdets början anmäla sitt röstinnehav och visa vederbörlig fullmakt för ordförande. Ej må någon rösta, på grund av fullmakt, för mer än en frånvarande medlem.

Välkommen önskar styrelsen