Grus och Sand

Hej !

Vi ger nu möjlighet för medlemmar i Norrö Tomtföreninng och Södra Norrö Tomtförening att köpa ytterligare grus och sand av det lager som finns vid Ångbåtsbryggan.

Köp kan ske av alla tre fraktioner som finns tillgängliga och enhetspriset är 20:- /murarhink (12-15 liter). Hämtar du på annat sätt så får du själv räkna om så det motsvarar ”murarhinks” måttet.

Lägsta mängd som kan köpas är 5 hinkar.

Önskar du köpa ansvarar du själv för att mäta upp den mängd du tar och därefter direkt betala motsvarande summa till föreningens bankgiro 718-3031 med tydligt angivande av tomtnr.

Samtidigt sänder du ett mail till Eva Jouchims på ”förnamn.efternamn@danskebank.se” som berättar vilken mängd du tagit och vilket belopp som inbetalats.

I första hand skall hämtning ske från de högar som ligger närmast Ångbåtsbryggan – i sista hand de som ligger längre mot Södra Norrö.

All transport sker i egen regi.

Ev frågor sänds till Eva via mail.