Grovsopor och vårröjning

I år kommer grovsopbåten den 19:e maj. Båten finns vid ångbåtsbryggan mellan 08 – 10.

Kl 13 Är alla välkomna till dansbanan för den frivilliga vårröjningen. Bland annat behöver våra stränder tas om hand.

mvh

/Styrelsen