Grovsopor och vårröjning

Lördag 21:a maj kl 08.00 – 10.00 hämtas grovsopor vid ångbåtsbryggan på Norrö. Föreningen hjälper till med traktor och vagn för transport men du måste själv lasta av och på.

Kl 13 samma dag ses vi för sedvanlig vårröjning. Vi förbereder för sommaren och kanske något annat. Samling vid dansbanan. Alla är välkomna men det är frivillig närvaro.

Styrelsen