Höströjning och grovsopor

Den obligatoriska städdagen går av stapeln lördagen den 9 och/eller den 16 september i år. Samling vid dansbanan kl. 13.00.
Den mobila återvinningsstationen anlöper Norrö brygga den 9 september kl. 8.00-10.00.
Glöm inte att det är du själv som ser till att avfallet kommer till båten. Traktorn kommer att finnas som ett hjälpmedel.
Har du förhinder att närvara vid städdagarna hör av dig omedelbart till Anna Ginell eller Eva Jouchims.