Grus på Norrö

Grusleverans kommer att ske till ön 25/9 och utkörning 27.e-29.e

Tomtägare behöver inte vara ute vid leveranstillfället men platsen där gruset skall tippas skall vara tydligt utmärkt

Obs! Markeringen skall även innehålla tomtnummer då det kan vara knepigt att ibland veta vilken tomt som är vilken.

Eventuella diken skall vara överlagda så att minidumpern kan komma över (förslagsvis med stockar på minst 3 meters bredd)

Betalning görs snarast till Föreningens Bankgiro 718-3031

Skriv meddelande till betalningsmottagare GRUS TOMT XXX